الزام صدور صورت حساب

الزام صدور صورت حساب

برابر آخرین ضوابط ابلاغی از ناحیه سازمان امور مالیاتی در مورد آنچه که ذیلاً می آید ” الزامی به صدور صورتحساب ” نخواهد بود . صاحبان مشاغل گروه سوم با پیش شرط عدم شمولِ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سقف ۵% ارزش معاملات کوچک الزامی به صدور صورت حساب نخواهند داشت. براساس بخشنامه‌ی سازمان امور مالیاتی، در صورتی که صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند ، برای معاملات خود تا سقف ۵% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره ۳ قانون برگزاری مناقصات، الزامی به صدور صورت حساب نخواهند داشت.

فلذا در معاملات با ارزش کمتر از یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان ( ۵% حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۷ ) نیازی به ارائه کد اقتصادی طرفین (خریدار و فروشنده) نبوده و معاملات فصلی با این شرایط به صورت تجمیعی قابل ارائه به سازمان مالیاتی می‌باشد.

ضمناً در این بخشنامه تاکید شده است ، مفاد این حکم ( عدم لزوم به صدور صورتحساب ) در موارد درخواست صدور صورت حساب از سوی خریدار جاری نمی‌باشد و البته اینکه رعایت ساختار صورت حساب موضوع این ماده برای این گونه صورت حسابها الزامی نخواهد بود.

شرایط اجاره سرمایه ای طبق استاندارد ۲۱

زمانی یک اجاره به عنوان اجاره سرمایه ای طبقه بندی می شود که حداقل یکی از پنج شرط زیر را تحقق یابد:

طبق قرارداد اجاره،مالکیت دارایی در پایان دوره اجاره به اجاره کننده منتقل شود.(اجاره به شرط تملیک)

اجاره کننده اختیار داشته باشد که دارایی مورد اجاره را در تاریخ اعمال اختیار خرید به قیمتی که انتظار می رود به مراتب کنتر از ارزش منصفانه دارایی در آن تاریخ باشد خریداری کند و درآغاز اجاره،انتظار معقولی وجود داشته باشد که اجاره کننده از این اختیار استفاده خواهد کرد.(اختیار خرید ارزان یا قیمت جذاب)

دوره اجاره حداقل ۷۵ درصد عمر اقتصادی دارایی را در بر گیرد،حتی اگر مالکیت دارایی نهایتا منتقل نشود.

ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره در آغاز اجاره حداقل برابر ۹۰ درصد ارزش منصفانه دارایی مورد اجاره باشد،و

دارایی مورد اجاره دارای ماهیت خاصی باشد به گونه ای که تنها اجاره کننده بتواند بدون انجام تغییرات قابل ملاحضه ،از آن استفاده کند.

جزئیات بودجه ۹۸

حذف یارانه ۳ دهک درآمدی با هماهنگی وزارت کار و استانداری‌ها/توزیع ۶۲هزار میلیارد یارانه

حقوق زیر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معاف از مالیات

کاهش ۱۲ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی

درآمد ۴۰۷ هزار میلیارد تومانی دولت از فروش نفت، اوراق و مالیات

بودجه شرکتهای دولتی ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد

بهره‌مندی شرکت ملی گاز از درآمدهای صادرات گاز برای نخستین بار

لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را برنگردانند

یکسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی در بودجه ۹۸

پرداخت وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی در سال ۹۸

افزایش ۱۰ درصدی عوارض گمرکی واردات لوازم آرایشی

برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی با عدم تحقق درآمد نفتی

افزایش ۳۳ درصدی عوارض قبوض آب در سال ۹۸

برنامه دولت برای تکمیل مسکن مهر و اجرای مسکن‌ اجتماعی در سال آینده

بودجه دفاعی نصف شد

پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی قیمت گازوئیل

عوارض ۲۲۰ هزار تومانی خروج از کشور/ زائران اربعین معاف شدند

اعتبار ۳ هزار میلیارد تومانی دولت برای اشتغال گسترده و مولد

اختصاص ۱۰ هزار میلیارد ریال برای بیمه محصولات کشاورزی

الزام صدور صورت حساب

https://t.me/Parstarazgroup