تخفیفات و انواع آن

تخفیفات و انواع آن

🔻 میتوان تخفیفات را به ۴ دسته متفاوت تقسیم بندی کرد.

۱. تخفیفات تجاری
۲٫ تخفیفات توافقی
۳٫ تخفیف به علت عیب یا عدم تطابق کالا
۴. تخفیفات نقدی

🔹تخفیفات تجاری:

این نوع تخفیف در واقع شامل تخفیفی است که معمولا فروشنده کالا تخفیف خاصی را برای عده ای از مشتریان و یا شرایط فروش متفاوت در نظر می گیرد .

مثلا بیان می دارد خریدارانی که بیش از مقدار مشخصی کالا خریداری نمایند مبلغ مشخصی تخفیف دریافت می کنند.

از آنجایی که این نوع تخفیفات قبل از تحقق درآمد و احراز مالکیت کالا،از سوی خریدار مشخص و تعیین می شوند دردفتر ثبت نمی گردند.

و قیمت خرید یا فروش کالا پس از کسر تخفیفات در دفاتر درج می شوند.

🔹 تخفیفات توافقی:

این نوع تخفیف در واقع بر اساس چانه زدن بین خریدار و فروشنده و آن هم در زمان انجام معامله صورت می گیرد .

و توجه به این نکته ضروری است که از طبق اصل قیمت تمام شده:

درآمد حاصل از فروش به مبلغی بیش از ارزش واقعی و همچنین خالص پرداخت نقدی خرید، بیش از مبلغ واقعی خرید نمی تواند در دفاتر ثبت گردد.

لذا این گونه تخفیفات نیز قابل ثبت در دفاتر نیستند.

🔹 تخفیف به علت نقص و یا عدم تطابق کالا:

هر گاه خریدار بخواهد تمام یا بخشی از کالای خریداری شده را به علت معیوب بودن یا عدم تطابق و … عودت دهد و فروشنده حاضر باشد جبران خسارت خریدار را بر عهده گیرد.

به وجهی که فروشنده به خریدار پرداخت می نماید عنوان تخفیفات فروش داده می شود و باید در دفاتر ثبت شوند.

✔️همانطور که میدانیم حساب تخفیفات فروش مانند حساب برگشت از فروش دارای ماهیت یکسان و هر دو کاهنده فروش هستند و همواره دارای مانده بدهکار از این رو معمولا تلفیق این دوحساب را در کدینگهای متفاوت می توان مشاهده نمود.

🔹 تخفیفات نقدی:

در هنگام انجام معاملات غیر نقدی(نسیه)معمولا فروشنده مایل است طلب خود از خریدار را زودتر از موعد مقرر دریافت نماید.

از این رو امتیازاتی را برای خریدارانی که زودتر از موعد مقرر بدهی خود را پرداخت می نمایند قائل می شود که از آن جمله تخفیف می باشد،

به این گونه تخفیفات، تخفیفات نقدی فروش گفته می شود.

این حساب هم همانند حساب برگشت فروش وتخفیفات حسابی موقت وکاهنده فروش و همواره داری مانده بدهکار میباشد.

🔻 برای ثبت تخفیفات نقدی ۳ راه وجود دارد که عبارتند از:

  1. فروش پس از کسر تخفیفات نقدی دردفاتر ثبت می شوند،در این روش عملا تخفیفات نقدی ثبت نمی گردند.
  2.  تخفیفات نقدی به عنوان هزینه در دوره مالی شناسایی می شوند و ثبت میگردند.
  3.  تخفیفات نقدی به عنوان کاهنده حساب فروش ناحالص ثبت می شوند و در دفتر نشان داده می شوند.

https://t.me/Parstarazgroup

تخفیفات و انواع آن