تعریف حسابداری

تعریف حسابداری

برای حسابداری تعاریف بسیاری وجود دارد در کتبهای قدیمی حسابداری را فن ثبت ، ضبط ، جمع آوری ، تجزیه وتحلیل ، اندازه گیری ، طبقه بندی و تلخیص اطلاعات و معاملات مالی یا رویدادهایی که اثرات مالی دارند تعریف نموده اند .
ولیکن امروزه ، حسابداری را دیگر فن نمی دانند بلکه آن را فرایند یا سیستم اطلاعاتی در نظر می گیرند و حسابداری را به این گونه تعریف نموده اند .
حسابداری دانشی است که با بکارگیری آن اطلاعات مربوط به معاملات و عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بر یک مؤسسه ، جمع آوری ، تجزیه و تحلیل ، اندازه گیری، ثبت ، طبقه بندی ، تجمیع و تلخیص و گزارش می شود .آنچه که در تعریف حسابداری مورد اهمیت است این می باشد که هر کدام از کلمات دارای دنیایی از مفاهیم و روشها بوده که جزء به جزء دارای بحث و تفکر می باشند که اگر این مفاهیم با دقت درک و یاد گرفته شوند فراگیری حسابداری سهل و آسان خواهد شد . بخشهایی از تعریف حسابداری را بررسی می کنیم .
اول آنکه : حسابداری دانشی است که اطلاعات مالی را تجزیه و تحلیل و اندازه گیری می نماید :دقت کنید در گذشته دفتر دار راکه در واقع اطلاعات دریافت و پرداختها را در دفاتر ثبت می کرد حسابدار می خوانند ولی باید توجه داشت امروز ، حسابدار یک فرد ثبات نیست بلکه بازوی مدیریت در تصمیم گیریهای اقتصادی می باشد حسابدار باید اطلاعات مالی را تجزیه و تحلیل نماید و اثرات اقتصادی ومالی آنها را بررسی نموده و نتایج حاصله را ارزیابی کند . این تجزیه و تحلیل حسابدار است که به حرفه و دانش حسابداری اعتبار و اهمیت می بخشد .
دوم آنکه : اطلاعات مالی پس از آنکه تجزیه و تحلیل شدند باید ثبت وجمع آوری و طبقه بندی شوند . در واقع حسابداری یک سیستم منظم و مرتب برای ثبت و نگهداری اطلاعات می باشد ( ثبت در حسابداری در دفاتر روزنامه و طبقه بندی در دفاتر کل صورت می پذیرد که در جای مناسب توضیح داده خواهند شد )


سوم آنکه : حسابداری اطلاعات مالی را تلخیص می نماید : پس از آنکه مراحل فوق الذکر طی شد اطلاعات مالی ثبت شده به شکل مناسب طبقه بندی می گردد که به صورت خلاصه و قابل استفاده گزارش می شوند لازم به توضیح است عموماً اطلاعات گزارش شده ، در قالب صورتهای مالی خواهند بود ( که این مطلب نیز در جای مناسب خود توضیح داده خواهد شد )
حال که حسابدای را تعریف کردیم بهتر است با مؤسساتی که از حسابداری استفاده می نمایند آشنا شویم بطور کلی مؤسساتی که از سیستمهای حسابداری استفاده می نمایند به شرح ذیل می باشند .
۱- مؤسسات خدماتی
۲- مؤسسات بازرگانی
۳- مؤسسات خدماتی
مؤسساتی هستند که خدماتی را به مشتریان عرضه و در ازای آن کارمزد یا حق الزحمه دریافت می کنند . مؤسساتی که توسط صاحبان حرفه های تخصصی برای انجام خدمات حرفه ای تشکیل و اداره می شوند نیز در شمار مؤسسات خدماتی قرار دارند مانند مؤسسات خدمات حسابداری و حسابرسی . بنابراین مؤسسات خدماتی باید از سیستمهای حسابداری خدماتی استفاده نمایند .
مؤسسات بازرگانی
مؤسساتی هستند که به خرید و فروش نوعی خاص و یا انواعی از مواد خام و فراورده ها و یا کالای ساخته شده اشتغال دارند . مانند تمامی فروشگاههای کالا و لوازم خانگی و یا سایر موارد مشابه . اینگونه مؤسسات نیز باید از سیستمهتی حسابداری بازرگانی جهت فعالیتهای خود استفاده نمایند .

مؤسسات تولیدی
مؤسساتی هستند که کالاهای مصرفی و یا بادوام را با بکار گرفتن سرمایه و نیروی انسانی و با استفاده از ابزار و ماشین آلات و تجهیزات تولید می نمایند و تولیدات خود را به مؤسسات بازرگانی یا مستقیماً به مصرف کنندگان می فروشند . این مؤسسات نیز باید از سیستمهای حسابداری فعالیت خود بهره گیرند .
استفاده کنندگان از اطلاعات و نتایج حسابداری چه کسانی هستند ؟ پس از آنکه حسابداری را شناختیم باید بدانیم استفاده کنندگان از حسابداری چه کسانی می باشند به طور علمی استفاده کنندگان از حسابداری را به دو بخش تقسیم نموده اند .
الف- استفاده کنندگان درون سازمانی از اطلاعات حسابداری
ب- استفاده کنندگان برون سازمانی از اطلاعات حسابداری
استفاده کنندگان درون سازمانی
هیأت مدیره و مدیر عامل و مدیران اجرایی و سرپرستان عملیات یک مؤسسه استفاده کنندگان درون سازمانی می باشند .مؤسسات تولیدی

https://t.me/Parstarazgroup