تفاوت اصلی میان روشهای حسابداری نقدی و تعهدی

تفاوت اصلی میان روشهای حسابداری نقدی و تعهدی

تفاوت اصلی میان روشهای حسابداری نقدی و  تعهدی
تفاوت اصلی میان روشهای حسابداری نقدی و تعهدی

مبنای نقدی ( کامل )

حسابداری نقدی ، روش حسابداری است که اساس آن بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار است .

در این سیستم هرگونه تغییر در وضعیت مالی موسسه، مستلزم مبادله وجه نقد است

و درآمدها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند که وجه نقد آنها دریافت شود

و هزینه ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند که وجه آنها به صورت نقد پرداخت گردد .

مبنای تعهدی ( کامل )

درمبنای تعهدی کامل ،درآمدها زمانی شناسایی و دردفاتر حسابداری منعکس میگردند که تحصیل میشوند یا تحقق میابند.

در این مبنا ، زمان تحصیل یا تحقق درآمد ، هنگامی است که درآمد به صورت قطعی مشخص می شود یا بر اثر ادامه خدمات حاصل می گردد .

لذا زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی گیرد ، بلکه زمان تحصیل یا تحقق درآمد در شناسایی و ثبت درآمد اهمیت دارد .

همچنین در این مبنا ، زمان شناسایی و ثبت هزینه ها ، زمان ایجاد و یا تحقق هزینه ها است و زمانی که کالایی تحویل میگردد یا خدمتی انجام می شود ،

معادل بهای تمام شده کالا‌ی تحویلی و یا خدمت انجام یافته ، بدهی قابل پرداخت ایجاد می شود.

از این رو ، تفاوت اصلی میان این دو سیستم حسابداری ، زمان شناسایی مبادلات است.

https://t.me/Parstarazgroup

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *