سرمایه گذاری و اخذ اقامت اروپا (اتریش)

شرکت پارس تراز با بهره گیری از مشاورین رسمی وکارآمد در کشور اتریش تمامی شرایط لازم جهت ثبت شرکت و اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری را فراهم آورده است.چناچه نسبت به تاسیس شرکت و ایجاد فضای کسب و کار در اتریش تمایل دارید برای ارزیابی  فرم ذیل را پرنموده و به آدرس شرکت ایمیل نمایید. همکاران شرکت در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت .

آدرس ایمیل:

                                                    gamilshireh@yahoo.com