ماده۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم,تقسیط بدهی مالیاتی

ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم, تقسیط بدهی مالیاتی

به موجب ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند بدهی مالیاتی ( اعم از اصل و جریمه ) مودیانی که قادر به پرداخت آن بطور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ برگ قطعی حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید .

نکات مورد توجه در ماده قانونی یاد شده که حالیه مبنای تقسیط بدهی مالیاتی مودی می باشد :

. وزارت … و سازمان … همیشه از این اجازه قانونی استفاده نموده

و عبارت ” می تواند ” با توجه به تعامل با مودیان و مساعدت در پرداخت بدهی آنان ، مانعی در این خصوص ایجاد ننموده است .

. تقسیط برای مودیانی است که قادر به پرداخت بدهی … بطور یکجا نیستند .

تاکنون همه ی متقاضیانِ تقسیط با داشتن سایر شرایط اجازه بهره مندی از این تسهیلات را داشته اند

تقسیط از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی حداکثر به مدت ۳ سال خواهد بود

فلدا چنانچه برگ مالیات قطعی مودی در تاریخ ۳۰/ بهمن/ ۹۴ ابلاغ شده باشد

و مودی الان ( در آذر ۱۳۹۷ ) مراجعه نماید تقسیط مالیات وی فقط تا پایان بهمن ۹۷ مورد قبول قرار خواهد گرفت .

به موجب همان ” می تواند ” صدر ماده ۱۶۷ قانون مذکور ،

وزارت … و یا سازمان … موافقت تقسیط را منوط به پیش پرداخت حداقل ۳۰% از بدهی دانسته است .

https://t.me/Parstarazgroup