پرسش و پاسخ مالیاتی

پرسش و پاسخ مالیاتی

پرسش و پاسخ مالیاتی
پرسش و پاسخ مالیاتی

در چه مواقعی صدور صورت حساب از حیث مالیاتی موضوعیتی نخواهد داشت ؟

 

برابر تبصره ۲ الحاقی به ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ ق.م.م که طی بخشنامه مورخ ۲۵/ ۵/ ۹۶ سازمان امور مالیاتی ابلاغ گردید :

در صورتی که صاحبان مشاغل گروه سوم این آیین نامه ، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند ، برای معاملات خود تا سقف ۵% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره ۳ قانون برگزاری مناقصات الزامی به صدور صورت حساب نخواهند داشت .

 

مفاد این حکم در موارد درخواست صدور صورتحساب از سوی خریدار جاری نمی باشد ،

رعایت ساختار صورت حساب موضوع این ماده برای این گونه صورت حساب ها الزامی نمی باشد .

 

این تبصره از ابتدای سال ۱۳۹۵ قابل اجراء خواهد بود .

 

آیا پیش فاکتور مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود ؟

 

براساس اعلام سازمان امور مالیاتی، پیش فاکتورهایی که به معامله ختم نشوند مشمول مالیات وعوارض ارزش افزوده نمی‌شوند.

 

برابر بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی ، پیش فاکتورها و فاکتورهایی که به معامله ختم نشده باشند ، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند.

 

بر این اساس مودیانی که اقدام به ارائه فاکتور یا پیش فاکتور برای عرضه کالا یا خدمات می‌نمایند، در صورتی که با توافق طرفین و با ارائه اسناد معتبر، معامله صورت نگرفته باشد، مطالبات مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریدار و فروشنده اخذ نمی‌گردد.

 

همچنین در صورتی که اطلاعات مربوط به این پیش فاکتورها در سامانه مالیاتی ثبت شده باشد، طرفین باید نسبت به اصلاح آن در سامانه اقدام کنند.

چگونه از وضعیت سهام متوفی آگاه شویم؟ برای تقسیم سهام بین ورثه چه باید کرد؟

 

ابتدا برای صدور گواهی انحصار وراثت باید به شورای حل اختلاف دادگستری مراجعه کرد تا نسبت تقسیم سهام بین ورثه مشخص شود. علاوه بر آن باید دو نامه از سازمان امور مالیاتی اخذ شود : یکی خطاب به بورس تهران برای اطلاع از قیمت سهام حین فوت و دیگری خطاب به شرکتی که متوفی سهامدار آن بوده جهت اطلاع از تعداد سهام. سپس جواب دو نامه فوق به دارایی ارائه می شود و بر اساس آن مالیات بر ارث تعیین خواهد شد. پس از پرداخت مالیات بر ارث به شرکت سپرده گذاری مراجعه نموده تا سهام بین ورثه مطابق با قانون مدنی تقسیم شود

https://t.me/Parstarazgroup