تعدیلات سنواتی

تعدیلات سنواتی

 

به موجب استاندارد حسابداری شماره ۶ با عنوان گزارش عملکرد مالی ، تعدیلات سنواتی مستلزم ارائه مجدد ارقام سنوات قبل است .

لذا  در مواردی که این تعدیلات متضمن جریان وجوه نقد در دوره جاری نباشد ، در صورت جریان وجوه نقد دوره جاری انعکاس نمی یابد  بلکه  حسب مورد ارقام مقایسه ای صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای توضیحی مربوط اصلاح می شود .
از سوی دیگر آن بخش از تعدیلات سنواتی که متضمن جریان وجوه نقد طی دوره است بر حسب ماهیت در سرفصلهای اصلی مربوط در صورت جریان وجوه نقد (بدون ذکر عنوان تعدیلات سنواتی ) منظور می شود .

نمونه تعدیلات نوع اول :

  • ◾️تعدیل ذخیره استهلاک دارایی های ثابت مشهود
  • ◾️اصلاح آثار انباشته ناشی از تغییر در رویه های حسابداری
  • ◾️اصلاح اشتباهات ناشی از عدم ثبت فروش های نقدی در سنوات قبل

 نمونه تعدیلات نوع دوم :

پرداخت هزینه های عملیاتی و مالیات سنوات قبل در دوره جاری است که در ارتباط با آنها ذخیره ای در دوره مالی قبل در نظر گرفته نشده است .
(منبع : نشریه استاندارد حسابداری )
🔴تعدیلات سنواتی در مواردی اتفاق می افتد که اشتباهات حسابداری رخ داده باشد .
◀️ حالا میخواهیم بدانیم اشتباهات حسابداری چیست ؟
اشتباهات شامل :
  1. تغییر در برآوردها
  2. تغییر در اصول و روشها
  3. تغییر در شخصیت حسابداری
🔻 تغییر در برآوردها :
پیامد زیادی ندارد و در هر دوره ای اتفاق بیفتد فقط  در همان دوره و دوره های بعد آن اثر دارد .
(عطق به ماسبق نمی شود ) مثل تغییر در برآورد عمر مفید دارایی برای مستهلک کردن
🔻 تغییر در اصول و روشها :
این مورد یک مبحث میانه بین دو مورد دیگر است .
مثلا یک اصل و روش پذیرفته شده را به یک اصل و روش پذیرفته شده دیگر تغییر دهیم .
مثل تغییر در روش موجودی ها از FIFO  و ارزش ویژه به روشهای دیگر  و یا تغییر روش استهلاک از خط مستقیم  به روش نزولی و یا برعکس .
بنابراین تغییر در اصول و روشها عطف به ماسبق می شود ولی ارائه صورتهای مالی سالهای قبل لازم نیست .
نکته ۱⃣ : تبدیل روش از FIFO   و سایر روشها به  LIFO  امکانپذیر نیست . چون روش LIFO  مورد تایید استاندارد حسابداری نمی باشد .
◀️تغییر در شخصیت حسابداری :
واحد حسابداری که برای آن کار حسابداری انجام میدهیم ،یک شخصیت حسابداری محسوب می شود .
اگر بنگاه اقتصادی ۱۰۰% (بیش از ۵۰%) سهام شرکت  دیگر را بخرد شخصیت حسابداری جدیدی به وجود  می آید لازم است صورتهای مالی تلفیقی تهیه شود .
این تغییر عطف به ماسبق می شود و ارائه تجدید نظر شده صورتهای مالی قبل لازم است .
نکته ۲⃣ : تعدیلات سنواتی دارای مانده بدهکار باید از سود خالص دوره کسر شود و تعدیلات با مانده بستانکار به سود خالص اضافه گردد.

ادامه مطلب …

بستن حسابهای موقت در حسابداری تعهدی

بستن حسابهای موقت در حسابداری تعهدی

۱- بستن حسابهای درآمد:
هر یک از حساب های درآمد که دارای مانده بستانکار می باشند بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان به میزان مجموع مانده حسابهای درآمد بستانکار می گردد .
۲- بستن حساب های هزینه:
هر یک از حساب های درآمد که دارای مانده بدهکار می باشند ، بستانکار و حساب خلاصه سود و زیان به میزان مجموع مانده حساب های هزینه بدهکار می گردد.
۳- بستن حساب خلاصه سود و زیان:
مانده حساب های خلاصه سود و زیان نشان دهنده سود و زیان خالص دوره مالی است .
اگر این مانده بستانکار باشد نشان دهنده سود خالص است و بالعکس . این حساب با حساب سرمایه بسته خواهد شد .
۴- بستن حساب برداشت:
حساب سرمایه به مبلغ مانده حساب برداشت بدهکار و حساب برداشت به همین مبلغ بستانکار می گردد.

 

دارایی های نامشهود

دارایی های نامشهود

دارایی های نامشهود

🔻درمورد داراییهای نامشهود باید گفت که در زمان ثبت انقضاء (استهلاک) آن، به جای استهلاک انباشته، خود حساب دارایی بستانکار می شود و دیگر اینکه ارزش اسقاط داراییهای نامشهود در اغلب موارد صفر می باشد.
حق امتیاز حقوقی است که به دارنده اجازه تولید و فروش محصول خاصی را می دهد. حداکثر عمر حق امتیاز ۱۷ سال می باشد.

حق نشر (حق چاپ یا حق تالیف)

عبارتست از حق انحصار نشر و فروش کتاب، تصنیف موسیقی، فیلم و سایر محصولات هنری، حق نشر، نرم افزارهای کامپیوتری را نیز در بر می گیرد.

حداکثر عمر حق نشر ۵۰ سال می باشد.

بهای تمام شده تحصیل حق تالیف از دولت معمولآ پایین و ارزان است
اما اگر از مالک آن خریداری شود، معمولآ گران قیمت می باشد.
از آنجا که عمر مفید حق نشر معمولآ از دو یا سه سال تجاوز نمی کند، مبلغ انقضاء (استهلاک) این دارایی نامشهود هر دوره بخش زیادی از بهای تمام شده آن را در بر می گیرد.
📌نکته : قانون حمایت مولفان و مصنفان و هنرمندان حق تالیف را اینگونه تالیف کرده است :
حق تالیف عبارتست از حق انحصاری نشر، پخش، عرضه و اجرای اثر هنری یا نوشته ای که به مدت عمر پدید آورنده و سی سال بعد از فوت شخص پدیدآوردنده به وارث او اعطا می شود.
علائم تجاری و نامهای تجاری مشخصه های ممتاز محصولات و خدمات می باشند.
ماده ۱ قانون ثبت علایم و اختراعات، علامت تجاری را اینگونه تعریف کرده است :
هر قسم علامتی اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی یا تجاری یا فلاحتی اختیار شود.
بهای تمام شده علائم تجاری و نامهای تجاری باید در طول عمر مفید خود که حداکثر ۴۰ سال می باشد، مستهلک شود.
مخارجی که صرف تبلیغ و ترویج علائم تجاری می شود، نباید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی مطرح شود بلکه باید تحت هزینه تبلیغات به عنوان هزینه جاری ثبت شود.
در انحصار فروش (فرانشیز) فروشنده حق امتیاز، علائم تجاری و … طی قراردادی خدمات، دستورالعمل و کمکهای فنی را در یک دوره معین در اختیار خریداران می گذارد.
بهای تمام شده انحصار فروش باید در دوره ای که حداکثر ۴۰ سال به طول می انجامد، منقضی شود.

🔻اجاره های بلند مدت

عبارتست از موافقتنامه ای که بر اساس آن اجاره دهنده حق استفاده از یک دارایی را در برابر اجاره و برای مدت مورد توافق به اجاره کننده واگذار می کند.
این نوع قراردادهای اجاره بر دو نوعند :
اجاره عملیاتی و اجاره سرمایه ای. در قراردادهای اجاره عملیاتی، منافع و مخاطرات ناشی از مالکیت اموال به مستاجر انتقال می یابد و او متعهد است که مورد اجاره را در انقضای مدت اجاره به مالک مسترد کند.
در قراردادهای اجاره ی سرمایه ای، چنانچه مستاجر طی مدت اجاره، مخارجی برای ایجاد تعمیرات و بهسازی مورد اجاره به قصد انتفاع بیشتر به عمل آورد، این مخارج، با توجه به اینکه مورد اجاره سرانجام به مالک مسترد خواهد شد، نوعی دارایی نامشهود برای مستاجر ایجاد می کند که باید با عنوان مناسبی نظیر مخارج بهسازی اموال استیجاری به صورت دارایی ثبت و طی مدت اجاره یا عمر مفید بهسازی انجام شده، هر کدام که کوتاهتر است، مستهلک شود.
سرقفلی در حسابداری به مازاد بهای تمام شده خرید یک واحد تجاری بر مجموع ارزش بازار خالص داراییهای آن (داراییها منهای بدهیها) تعریف شده است.
🔻در مورد سرقفلی باید به دو نکته مهم توجه داشت :
سرقفلی فقط در زمان خرید یک واحد تجاری دیگر ثبت می شود. حتی اگر واحد تجاری از نظر جغرافیایی در منطقه ممتاز قرار داشته باشد، یک محصول بی نظیر تولید نماید، و یا واحد تجاری از شهرت و اعتبار برخوردار شود، سرقفلی نباید شناسایی و ثبت گردد.مطابق اصول پذیرفته شده حسابداری، سرقفلی در دوره ای که نباید از ۴۰ سال تجاور کند، مستهلک شود. هر چند که در دنیای واقعی، ارزش سرقفلی لحظه به لحظه در حال افزایش است اما هیات استانداردهای حسابداری واحدهای تجاری را ملزم ساخته است که بهای تمام شده کلیه داراییهای نامشهود را مستهلک نمایند.

فک چیست؟ (OFAC)

فک چیست؟ (OFAC)

🔹 عبارت OFAC مخفف عبارت Office for Foreign Assets Control یا دفتر کنترل دارایی های خارجی است.
این دفتر از زیرمجموعه های وزارت خزانه داری آمریکا محسوب می‌شود
و وظیفه اعمال تحریم های تعریف شده توسط دولت آمریکا یا نهادهای بین المللی را از طریق جمع آوری اطلاعات تجاری و مالی و نظارت بر مبادلات اقتصادی بر عهده دارد.
🔹 افک (OFAC) رسماً در سال ۱۹۵۰ تاسیس شده است.
آن زمان درگیری در کره و ورود چین به جنگ کره باعث شده بود که آمریکا مراقب باشد
که پول و سرمایه و تجهیزات از هیچ طریقی به دست کشورهای سرخ نرسد.
اما قبل از OFAC، مجموعه‌ای به نام FFC یا Foreign Fund Control وجود داشت
که فعالیت مشابهی را در سطحی محدودتر برای محدود کردن آلمان نازی انجام می‌داد.
🔹 افک (OFAC) مکانیزم‌های متفاوتی را برای اعمال تحریم‌ها و نیز ایجاد ضمانت اجرایی برای آنها به کار می‌گیرد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
  1.  تغییر تعرفه تجارت با کشورها
  2.  محدود کردن یا ممنوع کردن معامله و تجارت با افراد یا سازمان‌ها یا کشورها
  3.  ممنوع کردن یا محدود کردن مجوز سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دیگر کشورها
🔹 مفهوم اصطلاح متابعت از قواعد افک تا OFAC Compliance همه‌ اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی چه در داخل آمریکا و چه بیرون آمریکا موظف هستند
برای هر نوع معامله یا عملیات بازرگانی یا سرمایه گذاری،
ابتدا اطمینان حاصل کنند که طرف مقابل آنها در فهرست‌‌های منع OFAC قرار ندارد.
به این فرایند، چک کردن متابعت از OFAC یا OFAC Compliance گفته می‌شود.

فک چیست؟ (OFAC)

https://t.me/Parstarazgroup

امضای قرارداد کار

امضای قرارداد کار

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی (حقوق و مزایا)، کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت (دائم) برای کارفرما انجام می‌دهد.
با شروع به کار کارگر، کارفرما موظف است علاوه بر پرداخت حقوق و دستمزد وی که به صورت روزانه، هفتگی و یا ماهیانه می‌پردازد، حق‌بیمه وی را نیز به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کند.
اگرچه به موجب قانون کار، قرارداد به صورت شفاهی نیز معتبر است، ولی برای روشن بودن شرایط قرارداد و تامین حق‌وحقوق طرفین بهتر است قرارداد کار به صورت کتبی منعقد شود.
مواردی که در قرارداد کار باید منعکس شود عبارت‌اند از:

۱⃣ حقوق و مزایای شغلی:

شامل مزد ثابت و مبنا، حق مسکن، خواربار و عائله‌مندی

دستمزد: حداقل حقوق در سال جاری (۱۳۹۴) ۷ میلیون و ۱۲۰ هزار ریال است. کارفرما نباید کمتر از آن به کارگر پرداخت کند. حداقل میزان مشمول کسر حق‌بیمه برای تمامی گروه‌های شغلی نیز نباید از مبلغ مذکور کمتر باشد.
حق مسکن: مبلغ حق مسکن در حال حاضر ۴۰۰ هزار ریال است که به کلیه کارگران اعم از آنکه منزل شخصی داشته باشند یا خیر، باید پرداخت شود.
حق خواربار: کلیه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلف‌اند در سال ۹۴ ماهیانه مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال به‌عنوان وجه بن کارگری به هریک از کارگران واحدهای خویش اعم از متاهل یا مجرد پرداخت کنند.
حق عائله‌مندی (حق اولاد): در صورتی که کارگر دارای فرزند باشد، مشمول دریافت حق عائله‌مندی می‌شود.
به استناد مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تامین‌اجتماعی کلیه کارفرمایان مکلف‌اند زمان پرداخت مزد و یا حقوق به کارگران بیمه‌شده‌ای (زن و مرد) که علاوه بر تاهل و صاحب فرزند بودن حداقل ۷۲۰ روز سابقه پرداخت حق‌بیمه دارند،
برای هر فرزند ماهیانه سه‌برابر حداقل مزد روزانه و حداکثر تا دو فرزند به‌عنوان کمک‌هزینه عائله‌مندی پرداخت کنند.
عائله‌مندی در مواد مذکور درواقع حق اولاد است و همسر را شامل نمی‌شود.

۲⃣ بیمه و پرداخت حق‌بیمه مربوطه توسط کارفرما در چارچوب ماده ۱۴۸ قانون کار و قانون تامین‌اجتماعی

کارفرما موظف است از اولین روزی که کارگر مشغول به کار می‌شود وی را تحت پوشش حمایت‌های بیمه تامین‌اجتماعی قرار دهد.
تمام وجوه و مزایای نقدی و یا غیرنقدی مستمر که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی در مقابل کار به بیمه‌شده پرداخت می‌شود، مشمول کسر حق‌بیمه است.

درمجموع این پرداختی‌ها مشمول کسر حق‌بیمه است:

مزد، حقوق، دستمزد– مزایای مستمر شغلی (فوق‌العاده شغل)– اضافه‌کار– حق‌الزحمه– نوبت‌کاری – فوق‌العاده کارهای سخت و زیان‌آور–حق حضور در جلسات – کار شب و فوق‌العاده کشیک– مزد ایام تعطیل و مرخصی – کمک‌هزینه مسکن– پاداش مستمر– دریافتی افرادی که به طور کارمزدی به کار اشتغال دارند – دریافتی کارآموزان (در مواردی که افراد جهت یادگیری مشاغل در کارگاه‌ها وجهی دریافت می‌کنند.)–ایاب‌وذهاب کارکنان که به صورت ماهیانه برای رفت‌وآمد به محل کار و منزل پرداخت می‌شود.

۳⃣ ساعات کار

ساعات کار کارگران در ایران در شبانه‌روز نباید از ۸ ساعت تجاوز کند. کارفرما می‌تواند با موافقت کارگر، ساعات کار را در بعضی از روزها تغییر دهد، مشروط بر اینکه ساعات کار در هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند. به‌طور مثال ۵ روز اول هفته ۸ ساعت و روز ششم ۴ ساعت، یا ۵ روز هفته ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه و روز ششم ۶ ساعت و ۳۰ دقیقه.

۴⃣مرخصی

مرخصی استحقاقی کارگران ۲۶ روز در سال است که با احتساب ۴ روز جمعه ۳۰ روز می‌شود.
در صورت فقدان قرارداد کتبی و عدم ذکر موارد مذکور در بالا، قواعد و مقررات کار بر نظام حقوقی قراردادهای کار حاکم است و هرجا ابهامی در قرارداد وجود داشته باشد مقررات عام قانون کار و تامین‌اجتماعی حاکم خواهد بود.
🔻 آیا کارفرما و کارگر می‌توانند توافق کنند که به جای پرداخت حق‌بیمه به سازمان تامین‌اجتماعی، مبلغ ریالی آن به کارگر پرداخت شود؟
خیر، چنین توافقی باطل است و کارفرما به‌عنوان مسئول بیمه کردن کارکنان، در قبال چنین اقدامی باید پاسخگو باشد.
🔻 حق عائله‌مندی مشمول کسر حق‌بیمه است؟
خیر، مشمول حق‌بیمه نیست.
 مزایای پایان خدمت (حق سنوات) و عیدی مشمول بیمه است؟
خیر، مشمول حق‌بیمه نیست.

🔻 در موارد زیر قرارداد کار خاتمه می یابد

۱) فوت کارگر: با فوت کارگر، قرارداد کار به‌طور طبیعی خاتمه می‌یابد،
به دلیل آنکه قرارداد کار با شخص حقیقی منعقد می‌شود و شخصیت حقوقی نمی‌تواند کارگر باشد. درواقع کارگری قائم به شخص است.
در صورت فوت کارگر، کارفرما موظف است به ازای هرسال سابقه یک ماه حقوق به بازماندگان کارگر خود به‌عنوان حق سنوات پرداخت کند و سازمان تامین‌اجتماعی نیز برای خانواده و بازماندگان قانونی بیمه‌شده متوفی مستمری فوت برقرار کند.
لازم به توضیح است که با فوت کارفرما قرارداد کار خاتمه نمی‌یابد، بلکه تعهدات به کارفرمای بعدی و وراث قانون کارفرمای فوت‌شده منتقل می‌شود.
۲) بازنشستگی کارگر: در صورتی که طبق قانون تامین‌اجتماعی بیمه‌شده کارگر شرایط سنی و سابقه لازم را داشته باشد،
می‌تواند از سازمان تامین‌اجتماعی درخواست بازنشستگی کند. پس از بررسی درخواست بازنشستگی توسط شعبه مربوطه، موضوع به فرد و کارفرمای وی اعلام می‌شود.
در آن صورت بیمه‌شده می‌تواند کار را ترک کند. کارفرما نیز موظف است به ازای هرسال سابقه کار، معدل یک ماه حقوق را به کارگر خود به‌عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت کند.
۳) ازکارافتادگی کلی کارگر:  ازکارافتادگی بیمه‌شدگان چه ناشی از کار باشد و چه غیرناشی از کار، توسط کمیسیون‌های پزشکی سازمان تامین‌اجتماعی مشخص می‌شود.
در صورتی که بیمه‌شده دارای بیش از ۶۶ درصد ازکارافتادگی باشد، ازکارافتاده کلی محسوب می‌شود و در صورت داشتن سایر شرایط (از سابقه لازم) می‌تواند از مستمری ازکارافتادگی کلی بهره‌مند شود.
در این صورت نیز بیمه‌شده ازکارافتاده از حق سنوات به ازای هرسال سابقه از یک ماه حقوق برخوردار می‌شود و در صورتی که ازکارافتادگی ناشی از کار باشد از دو ماه پاداش پایان کار بهره‌مند می‌شود.
۴)انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن
۵) پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است
۶) استعفای کارگر
۷) فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی شده است
۸) کاهش تولید و تغییرات ساختاری
۹) اخراج موجه کارگر
امضای قرارداد کار
امضای قرارداد کار

فرمول های حقوق و دستمزد

فرمول های حقوق و دستمزد
🔹اضافه کاری = ساعات اضافه کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
ماده ۵۹ – در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : الف – موافقت کارگر ب – پرداخت ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.
🔹تعطیل کاری =ساعات تعطیل کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
ماده ۶۲ – روز جمعه، روز تعطیل هفتگى کارگران با استفاده از مزد مى باشد.
کارگرانى که به هر عنوان به این ترتیب روزهاى جمعه کار مى کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۴۰% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.
🔹شب کاری = ساعات شب کاری * ۱۳۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
ماده ۵۸ – برای هر ساعت کار درشب تنها به کارگران غیر نوبتی ۳۵% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.
🔻کارهای نوبت کاری
۱-کار نوبت کاری که بین صبح وعصر قرار میگیرد
حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۱۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
۲-کار نوبت کاری که بین صبح وعصر وشب قرار گیرد
حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۱۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
۳-کار نوبت کاری که صبح وشب یا عصر وشب قرار گیرد
حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۲۲٫۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
(ساعات شب کاری از ۲۲ تا ۶ بامداد می باشد)

تفاوت بین وجوه نزد تنخواه گردان و صندوق

تفاوت بین وجوه نزد تنخواه گردان و صندوق

🔹با وجود برخی شباهت ها بین حساب صندوق و تنخواه گردان درحسابداری تفاوت هایی نیز بین آنها به شرح زیر وجود دارد:

🔹 وجه نزد صندوق ، در اختیار فردی است که مسئول خرید نمی باشد در حالیکه تنخواه در دسترس افرادی معمولا قرار می گیرد که مستقیما با فرآیند خرید در ارتباط هستند.

🔹 تنخواه معمولا برای پرداختهای جزیی و مستمر شرکتها می باشد حال آنکه صندوق عموما در شرکتهایی استفاده می شود که در عملیات جاری آنها دریافت و پرداخت وجه نقد نیاز می باشد

مانند فروشگاه های زنجیره ای و سوپر مارکت ها.

🔹مبلغ تنخواه معمولا دارای سقف مشخصی میباشد که باتوجه به هزینه ها و آیین نامه های داخلی شرکت تعیین میگردد.

ولی در حساب صندوق این محدودیت وجود ندارد.

🔹 معمولا دریافت و به ویژه هر پرداخت صندوق با دریافت تاییدیه از مدیران انجام می شود

در صورتی که پرداخت های تنخواه با توجه به آیین نامه تنخواه گردان شرکت انجام می شود

و به ازای هر صورت تنخواه که شامل هزینه های متعددی می باشد یک بار تاییدیه دریافت می شود.

🔹 تنخواه در طی مدت زمانی معین و یا اتمام وجه تسویه و یا شارژ می شود در حالیکه این مورد در خصوص صندوق انجام نمی شود.

🔹 وجه موجود در دست تنخواه گردان طلب شرکت از آن شخص می باشد

درصورتی که در پایان سال دارای مانده باشد باید به حساب بانکی شرکت واریز شود ویا به صندوق عودت گردد.

در حالیکه صندوق دارایی شرکت می باشد و در پایان سال در سرفصل نقد و بانک طبقه بندی می شود.

🔹 نامه مورخ ۱۱/ ۹/ ۹۷ مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به استعلام ….

مبنی بر اینکه ؛《اجاره املاک》و《نقل و انتقال املاک》برای عملکرد سال های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ مشمول ارسال فهرست معاملات نبوده

و برای عملکرد ۱۳۹۵ نیز با توجه به اینکه برابر بخشنامه شماره ۸۶/ ۹۵/ ۲۰۰ مورخ ۱۳/ ۱۱/ ۹۵ نحوه ارسال فهرست معاملات مطابق ترتیبات قبل اعلام گردیده ،

موضوعیتی از بابت ارسال فهرست این دو مورد (اجاره املاک و نقل و انتقال املاک) نداشته است.http:// https://t.me/Parstarazgroup

بیمه زنان خانه دار

بیمه زنان خانه دار

شرایط بیمه و دریافت حقوق بازنشستگی زنان خانه‌دار

قائم مقام سازمان تامین اجتماعی:
🔹زنان خانه دار با ۱۸ تا ۵۰ سال سن می‌توانند به شعب سازمان تامین اجتماعی مراجعه و تقاضای بیمه کنند.
🔹اگر زنان خانه‌دار با سازمان قرارداد ببندند پس از رسیدن به سن بازنشتگی می‌توانند حقوق دریافت کنند و کمک حال اقتصاد خانواده باشند.
🔹نرخ درمان را روی نرخ حق بیمه زنان خانه‌دار نمی آوریم و آنها کماکان میتوانند از دفترچه درمان به تبعیت همسرشان استفاده کنند.

بیمه زنان خانه دار
بیمه زنان خانه دار

https://t.me/Parstarazgroup

هزینه های تاسیس

هزینه های تاسیس

برای‌ تأسیس‌ یک‌ واحد تجاری‌ فعالیتهای‌ خاصی‌ انجام‌ می‌شود.

این‌ فعالیتها مستلزم‌ صرف‌ مخارجی‌ است‌ که‌ در ابتدا توسط‌ مؤسسین‌ پرداخت‌ می‌شود.

این‌ مخارج‌ شامل‌ مخارج‌ حقوقی‌ برای‌ تهیه‌ اساسنامه‌ و شرکت‌ نامه‌، حق‌ مشاوره‌، حق‌الزحمه‌ حسابداری‌، مالیات‌، مخارج‌ ثبت‌ و سایر مخارج‌ مربوط‌ به‌ تأسیس‌ است‌.

پرداخت‌ این‌ مخارج‌ با هدف‌ کسب‌ منافع‌ آتی‌ در طول‌ عمر واحد تجاری‌ صورت‌ می‌گیرد،

لیکن‌ به‌ خودی‌ خود منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌ ندارد.

در واقع‌ این‌ مخارج‌ منجر به‌ جریان‌ ورودی‌ وجوه‌ نقد یا کاهش‌ جریان‌ خروجی‌ وجوه‌ نقد نمی‌شود

و بنابراین‌ در تعریف‌ داراییها قرار نمی‌گیرد.

اگرچه‌ در عمل‌ شرکتها این‌ مخارج‌ را مطابق‌ با قوانین‌ مالیاتی‌ یا دوره‌های‌ اختیاری‌ به‌ حساب‌ هزینه‌ منظور می‌کنند، لیکن‌ براساس‌ الزامات‌ استاندارد، در زمان‌ تحمل‌ به عنوان‌ هزینه‌ دوره‌ منظور می‌شود.

بر اساس استانداردهای fasb هزینه هایی مثل تهیه و تنظیم اساسنامه ، وکیل و مشاوران حقوقی ، برگزاری مجمع ، ثبت شرکت ، درج آگهی و.. بعلت داشتن منافع آتی بعنوان هزینه طبقه بندی نمی شوند و بعنوان دارایی نا مشهود تحت عنوان هزینه های تاسیس و تحت سرفصل مخارج انتقالی طبقه بندی شده و در پایان هر سال قسمتی از آن بعنوان هزینه دوره جاری می آید.

بر اساس استانداردهای ایران :

انجام این مخارج (هزینه) با هدف کسب منافع آتی در طول عمر واحد تجاری صورت می گیرد

ولیکن به خودی خود منافع اقتصادی آتی ندارند بنابراین در تعریف دارایی قرار نمی گیرند ،

به همین دلیل در زمان تحمل به عنوان هزینه دوره منظور میشوند (استاندارد شماره ۱۷)

هزینه هایی از قبیل :هزینه تاسیس ، مخارج قبل از تاسیس ،مخارج آموزش ، تبلیغات ، سازماندهی مجدد و …

هزینه های تاسیس ازقبیل مخارج ثبت موسسه ؛ حق المشاوره ونظایر آن وهزینه های زاید بر درآمد ((دوره قبل از بهر ه برداری ودوره بهره برداری آزمایشی ))

جزء در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده ۱۵۱ این قانون تصریح خواهد شد

حداکثر تا مدت ۱۰ سال از این تاریخ بهر ه برداری به طور مساوی قابل استهلاک است .

https://t.me/Parstarazgroup

اصلاح حسابها در پایان مقطع مالی

اصلاح حسابها در پایان مقطع مالی

اصلاح حسابها در پایان مقطع مالی
اصلاح حسابها در پایان مقطع مالی

اصلاح حسابها چیست ؟

برخی از موسسات و شرکتها در طول دوره مالی، وجوهی را بابت هزینه بیمه، هزینه اجاره و … به صورت پیش پرداخت، پرداخت می‌کنند

از آنجائیکه طبق اصل تطابق، هزینه های هر دوره می‌بایست از درآمدهای همان دوره کسر گردد لذا هزینه دوره جاری از حساب پیش پرداخت کسر و به حساب سود و زیان منتقل می‌گردد،

این فرایند اصطلاحاً اصلاح حسابهای پیش پرداخت نام دارد.

🔹 از طرف دیگر، موسسات و شرکتها در طول دوره مالی، وجوهی را بابت انجام خدمات از مشتریان به صورت پیش دریافت، اخذ می‌کنند تا خدماتی را برای یک دوره زمانی مشخص ارائه نمایند

از آنجائیکه طبق اصل تحقق، درآمدهای تحقق یافته می‌بایست به حساب سود و زیان انتقال یابند لذا مبلغ تحقق یافته از حساب پیش دریافت درآمد کسر و به حساب درآمد سال جاری منتقل می‌گردد،

این فرایند اصطلاحاً اصلاح حسابهای پیش دریافت نام دارد.

🔹با توجه به آنکه در پایان هر دوره، صورتها و گزارشهای مالی مختلفی تهیه می‌گردد لازم است قبل از تهیه آنها نسبت به تعدیل و اصلاح حسابهای دفتر کل اقدام گردد.

🔻به بیانی دیگر منظور از انجام اصلاحات در حسابهای پایان دوره مالی آن است که :

الف) پیش پرداخت هزینه‌هایی که مربوط به دوره مالی می‌باشد می‌بایست از این حساب برداشت و در حساب هزینه مربوطه ثبت گردد.

ب ) پیش‌دریافت درآمدهایی که تحقق پیدا کرده‌اند، از حساب پیش دریافت کسر و به حساب درآمد سال جاری واریز گردند.

ج ) هزینه‌های ثبت نشده می‌بایست در بدهکار حساب سود و زیان سال جاری منعکس گردند.

د ) درآمدهای ثبت نشده می‌بایست در بستانکار حساب سود و زیان سال جاری منعکس گردند.

🔻در سیستم حسابداری چه مواردی نیاز به انجام اصلاح دارند ؟

۱️⃣ اصلاح حسابهای دارای ماهیت پیش پرداخت هزینه

۲️⃣ اصلاح حسابهای دارای ماهیت پیش دریافت درآمد

۳️⃣ اصلاح هزینه‌های ثبت نشده

۴️⃣ اصلاح درآمدهای ثبت نشده

https://t.me/Parstarazgroup