مطالب توسط admin

ماده ۱۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۱۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت‌ها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌رسند وتغییرات حاصله درمورد شرکت‌ها و موسسات موجود ونیز نام اشخاص حقیقی یاحقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به اداره […]

تکالیف مهم مالیاتی اشخاص حقوقی

تکالیف مهم مالیاتی اشخاص حقوقی هر سه ماه یکبار فهرست معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م تکمیل و در موعد مقرر قانونی به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی اعلان داشته ارسال گردد . اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده مربوط به هر دوره ( فصل ) تکمیل و در وقت مقرر – ۱۵ روز پس از پایان […]

حسابداری و قانون مالیاتهای مستقیم

حسابداری و قانون مالیاتهای مستقیم مسئولیت مدیران شخص حقوقی در قبال پرداخت مالیات ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم در شرکت های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها، مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی، به طور جمعی یا فردی نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که […]

اسناد مورد نیاز حمل

اسناد مورد نیاز حمل اسناد مورد نیاز حملیکی از مهمترین اسناد و مدارکی که می بایست جهت حمل و نقل بین المللی یک محموله تهیه کنیم ، سیاهه تجاری خرید (Invoice) و لیست عدل بندی (Packing List) است که در اصلاح عموم آن را به اینویس و پکینگ لیست می شناسیم. طبق قانون تهیه این […]

ماده ۵۰ قانون کار

ماده ۵۰ قانون کار چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشند. وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره ۲ ماده […]

۱۲ روش ایجاد مطالبات مشکوک الوصول

۱۲ روش ایجاد مطالبات مشکوک الوصول بدون بررسی اهلیت مشتری به او تسهیلات پرداخت کنید. بدون بررسی استعلام های لازم، تسهیلات پرداخت کنید. با سفارش دوستان به افراد تسهیلات پرداخت کنید. به راحتی با کوچکترین فشار مدیران و بصورت دستوری تسهیلات پرداخت کنید.  تسهیلات تکلیفی را صرفا بخاطر تکلیفی بودن، بدون بررسی های لازم و […]

استناد قانونی جهت ممنوع الخروج کردن اشخاص در قوانین چیست؟

استناد قانونی جهت ممنوع الخروج کردن اشخاص در قوانین چیست؟ ۱ . ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم. ۲ . مواد ۲۴۷ و ۵۰۹ قانون آئین دادرسی کیفری. ۳ . ماده ۱۷ قانون گذرنامه. ۴ . بخشنامه شماره ۲۲۲ اداره ثبت اسناد و املاک. ۵ . ماده ۲۰۱ آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷٫ […]

تفاوت بین سربار مستقیم و سربار غیر مستقیم

تفاوت بین سربار مستقیم و سربار غیر مستقیم برای تشخیص اینکه یک هزینه جزو سربار مستقیم لحاظ شود یا غیر مستقیم من یک مثال میزنم فرض کنید یک مرکز تولیدی در شرکتتون دارین . شما در این مرکز مواد مستقیم مصرف میکنید ( طبق فرمول یا همان ساختار محصول) – چند پرسنل تولید دارین تو […]

انواع مالیات های غیرمستقیم

انواع مالیات های غیرمستقیم مهم ترین انواع مالیات های غیرمستقیم که در کشور ما اجرا و اعمال می‌‌شوند، عبارتند از حقوق و عوارض گمرکی، مالیات بر مصرف و مالیات بر ارزش افزوده. ۱. حقوق و عوارض گمرکی یکی از انواع مالیات های غیرمستقیم، حقوق و عوارض گمرکی است. حقوق و عوارض گمرکی درواقع مالیات هر […]

اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی

اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی کلیه اشخاص حقوقی ایرانی توجه داشته باشند؛ این آیین نامه مصوب هیات وزیران به شماره ۱۶۱۶۹ت۳۹۲۷۱ه مورخ ۲۹/ ۱/ ۱۳۸۸ همه اشخاص حقوقی ( منجمله دستگاه های اجرایی ، بخش خصوصی و عمومی ) را موظف به دریافت شناسه ملی نموده است ، فلذا ؛ شخصیت های […]