مطالب توسط pars-taraz

اصلاح‌ اشتباه‌ صورتهای مالی ۲

اصلاح‌ اشتباه‌ صورتهای مالی ۲ 🔻ممکن‌ است‌ در دوره‌ جاری‌ اشتباهاتی‌ مربوط‌ به‌ صورتهای‌ مالی‌ یک‌ یا چند دوره‌ مالی‌ گذشته‌ کشف‌ گردد. این‌ اشتباهات‌ می‌تواند ازجمله‌، ناشی از موارد زیر باشد: اشتباهات‌ ریاضی‌، اشتباه‌ در بکارگیری‌ رویه‌های‌ حسابداری‌، تعبیر نادرست‌ یا نادیده‌ گرفتن‌ واقعیتهای‌ موجود در زمان‌ تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌، تغییر از یک‌ رویه‌ […]

استفاده همزمان از چند معافیت مالیاتی

استفاده همزمان از چند معافیت مالیاتی شماره بخشنامه: ۱۶۶۳۵ تاریخ: ۱۳۸۷/۲/۲۹ 🔻 ضمن ارسال تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۱ مبنی بر ابطال سیاق عبارات بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۲۳۲ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به رفع ابهام به عمل آمده از رای مزبور توسط معاون […]

انواع اظهار نظر حسابرسی

انواع اظهار نظر حسابرسی ۱ – اظهارنظر مقبول : در مواردی که حسابرس به این نتیجه برسد که صورت مالی واحد مورد رسیدگی وضعیت مالی نتایج عملیات و تغییرات در در وضعیت مالی را از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد اظهارنظر مقبول یا تعدیل نشده موقعی […]

چرخه حسابداری

چرخه حسابداری   ♦️چرخه حسابداری به یک سری ازعملیاتی می‌گویند که هر سال و یا در هر دوره مالی تکرار می‌شود. این چرخه حسابداری به ترتیب شامل عملیات‌های زیر است: ۱️⃣ جمع آوری کلیه اطلاعات مالی موسسه ۲️⃣ تجزیه و تحلیل کلیه معاملات و عملیات مالی موسسه ۳️⃣ ثبت کلیه معاملات و عملیات مالی موسسه […]

حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر

حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر تعریف حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و لیست هر یک از آنها 🔻مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل: مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل مواردی هستند که پرداخت آن ها عمومیت ندارد و به تعداد معدودی از کارگران در صورت انجام وظیفه اصلی و در شرایط خاصی […]

حق تمبر

حق تمبر 🔻آیا سهام شرکتها شامل حق تمبر میشود ؟ ماده ۴۸ – سهام وسهم الشرکه کلیه شرکت های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسورصد ریال هم صد ریال محسوب می شود. 📢 تبصره […]

آموزش ادواری و دائمی موجودی کالا

آموزش ادواری و دائمی موجودی کالا 🔻 روش ثبت ادواری موجودی کالا : در روش ثبت ادواری ، حساب موجودی کالا در طول دوره مالی گردش ندارد و تا پایان دوره مالی ، تا قبل از اصلاحات بدون تغییر باقی می ماند و سپس با انجام دو ثبت اصلاحی ابتدا مبلغ موجودی کالا در اول […]

انواع مرخصی طبق قانون کار

انواع مرخصی طبق قانون کار 🔹الف) مرخصی بدون حقوق: ماده ۱۶ ق.ک: مرخصی کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی ویا دیگر مرخصیهای بدون حقوق یا مزد استفاده میکنند، در طول مرخصی و به مدت ۲ سال به حال تعلیق در میآید. ماده ۷۲ ق.ک: نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت […]

آموزش جامع طبقه بندی مطالبات

آموزش جامع طبقه بندی مطالبات   🔻 مطالبات به طور کلی به دو دسته تقسیم میشوند: مطالبات تجاری مطالبات غیر تجاری ۱) مطالبات تجاری مطالباتی هستند که در راستای موضوع فعالیت اصلی موسسه ایجاد میشوند. در موسسات خدماتی مطالبات تجاری به دلیل ارائه خدمات به طور نسیه و در موسسات بازرگانی وتولیدی به دلیل فروش […]

اموال مشمول و خارج از شمول مالیات بر ارث

اموال مشمول و خارج از شمول مالیات بر ارث 📌 قابل توجه مؤدیان مالیات بر ارث / اموال مشمول و خارج از شمول مالیات بر ارث. ⚫️ براساس اصلاحیه مورخ ۳۱/ ۴/ ۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم، برای متوفیان تاریخ۱/ ۱/ ۹۵و بعد از آن اموال مشمول و خارج از شمول مالیات بر ارث عبارتند از: […]