مطالب توسط pars-taraz

مهمترین پارامترهای کنترل حساب ها

مهمترین پارامترهای کنترل حساب ها ۱- کنترل سند حقوق و دستمزد ۲- کنترل لیست های بیمه با اسناد ثبت شده و پرداختی های بیمه ۳- کنترل سامانه حقوق اداره دارایی با لیست سیستم و بیمه ۴- کنترل استهلاک دارایی و اموال و ثبت های تعدیلی آنها ۵- کنترل گردش مواد در پایان سال ویژه واحدهای […]

آیا با مالیات بردرآمد اتفاقی آشنا هستید

آیا با مالیات بردرآمد اتفاقی آشنا هستید 💠 آیا با مالیات بردرآمد اتفاقی آشنا هستید . ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم این نوع درآمد را تعریف نموده و ماده ۱۲۰ همین قانون نیز درآمد مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی را بیان داشته و در نهایت اینکه در صورت داشتن چنین درآمدی، مکلفید مالیات آن را […]

مراحل حل اختلاف مالیاتی

مراحل حل اختلاف مالیاتی       🔴 ●● حل اختلاف مالیاتی درون سازمانی 🔹۱ . حل اختلاف اداری🔹۲ . هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی🔹۳ . هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر🔹۴ . هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م 🔹۵ . شورای عالی مالیاتی🔹۶ . هیات موضوع ماده ۲۵۷ ( هم عرض ) 🔴 ●● حل اختلاف […]

معافیت مالیاتی با اعمال نرخ صفر

معافیت مالیاتی با اعمال نرخ صفر 👈مالیات با نرخ صفر ؛؛؛ ⬅️ در قانون برنامه پنجم توسعه ( ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ ) که احکام آن برای سال ۱۳۹۵ نیز تنفیذ شده است و نیز در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم چندین مرتبه از ” مالیات با نرخ صفر ” سخن به میان آمده است . 🔴 […]

کاهش ضریب مالیات ارزش افزوده۱۳گروه صنفی

کاهش ضریب مالیات ارزش افزوده۱۳گروه صنفی 🔹سازمان امور مالیاتی کشور، براساس قانون بودجه سال ۹۷ ضریب مالیات ارزش افزوده ۱۷ فعالیت اقتصادی و صنفی را کاهش داد.🔹طبق این دستورالعمل این ضریب کاهشی برای: ۱- فروشندگان آهن آلات: شش درصد۲- صاحبان نمایشگاه‌های خودرو که در آن خرید و فروش خودرو انجام می شود: پنج درصد۳- بنکداران […]

مواردی که نیاز به گزارش در خلاصه معاملات فصلی نیست

مواردی که نیاز به گزارش در خلاصه معاملات فصلی نیست درگزارشات فصلی : 🔹 نیازی به گزارش خرید و فروش و سود و کارمزد اوراق بهادار نیست .🔹 نیازی به گزارش خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام یا سهم الشرکه نیست .🔹 نیازی به گزارش سود و کارمزد و جریمه […]

مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی         ماده ۱۰۵ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع ‌غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق ‌مقررات این قانون دارای […]

مالیات بردرآمد قانون مالیاتهای مستقیم

مالیات بردرآمد قانون مالیاتهای مستقیم مالیات بردرآمد مشاغل – شامل مواد قانونی ۹۳ الی ۱۰۴     ۹۳     درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به ‌مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این ‌قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون […]

قانون مالیاتهای مستقیم، باب اول اشخاص مشمول مالیات

قانون مالیاتهای مستقیم، باب اول اشخاص مشمول مالیات ماده ۱ ۱- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند: ۱– کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم. ۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا […]

انواع کنترل های داخلی حسابداری

انواع کنترل های داخلی حسابداری   کنترل داخلی به صورت زیر تعریف میشود :کنترل داخلی فرآیندی است که به منظور کسب اطمینان معقول (نسبی) از تحقق اهدافی که در پنچ گروه به شرح زیر دسته بندی می شوند،توسط هیئت مدیره ،مدیریت و سایر کارکنان یک واحد اقتصادی برقرار می شود:ـ اثربخشی و کارآیی عملیاتـ قابلیت […]