مطالب توسط pars-taraz

مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی         ماده ۱۰۵ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع ‌غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق ‌مقررات این قانون دارای […]

مالیات بردرآمد قانون مالیاتهای مستقیم

مالیات بردرآمد قانون مالیاتهای مستقیم مالیات بردرآمد مشاغل – شامل مواد قانونی ۹۳ الی ۱۰۴     ۹۳     درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به ‌مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این ‌قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون […]

قانون مالیاتهای مستقیم، باب اول اشخاص مشمول مالیات

قانون مالیاتهای مستقیم، باب اول اشخاص مشمول مالیات ماده ۱ ۱- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند: ۱– کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم. ۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا […]

انواع کنترل های داخلی حسابداری

انواع کنترل های داخلی حسابداری   کنترل داخلی به صورت زیر تعریف میشود :کنترل داخلی فرآیندی است که به منظور کسب اطمینان معقول (نسبی) از تحقق اهدافی که در پنچ گروه به شرح زیر دسته بندی می شوند،توسط هیئت مدیره ،مدیریت و سایر کارکنان یک واحد اقتصادی برقرار می شود:ـ اثربخشی و کارآیی عملیاتـ قابلیت […]

تکالیف صاحبان مشاغل مجازی طبق اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور

تکالیف صاحبان مشاغل مجازی طبق اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور ⭕️ صاحبان کسب و کارهای مجازی که بر مبنای فراخوان‌های هفتگانه، مشمول مالیات بر ارزش افزوده محسوب می‌شوند، مکلفند: ۱⃣- در واحد مالیاتی مربوط تشکیل پرونده دهند. ۲⃣- بر اساس فراخوانهای هفت‌گانه در نظام مالیات بر ارزش افزوده در سایت مربوطه  ثبت نام نمایند. ۳⃣- […]

تفاوت تجمیعی و تجمعی در ارسال معاملات فصلی

تفاوت تجمیعی و تجمعی در ارسال معاملات فصلی   ☑️تجمعی یعنی ارسال اطلاعات معاملاتی که بدون توجه به طرف مقابل و کالا و خدمات همه اقلام به صورت مجموع ارسال می شود. این اقلام به دلیل اینکه ارزش استفاده در رسیدگی مالیاتی ندارند اینگونه ارسال می شوند، مانند فروش به مصرف کننده نهایی و یا […]