دارایی های متهورانه ودارایی های محافظه کارانه

دارایی های متهورانه ودارایی های محافظه کارانه

دارایی های متهورانه ودارایی های محافظه کارانه
دارایی های متهورانه ودارایی های محافظه کارانه

استراتژی اول محافظه کارانه

در این نوع استراتژی شرکت تمایل به نگهداری پول نقد واوراق بهادار دارد تا ریسک خود را با نگهداری نقدینگی پایین نگه دارد

در واقع در این راهبرد نگاه بیشتر روی دارایی جاری است و بویژه نقدینگی و موجودی کالا می باشد

زیرا نقدینگی را برای تسویه بدهی های سررسید شده نگه می دارد

واز طرفی این نقدینگی را برای خرید کلا به منظور فروش کالا نگه داری می کند تا مشتری خود را از دست ندهد

واز طرفی فروش نسیه را انجام می دهد تا بخشی از بدهی سررسید شده را با وصول این مطالبات پرداخت نماید

واگر وصول مطالبات به موقع انجام نشود از وجه نقد خود برای پرداخت تعهد استفاده می کنند.

نگهداری وجه نقد بازدهی بسیار پایین دارد البته ریسک آن نیز اندک است

استراتژی دوم متهورانه

مدیریت شرکت در این نوع راهبرد بیشتر روی دارایی های غیر جاری تمرکز دارد

وسعی می کند تا وجه نقد را به حداقل مورد نیاز نگهداری کند

البته در این روش ریسک عدم پرداخت به موقع تعهدات سررسیده بالا می رود ولی بازدهی نسبتا بالای دارد.

در این استراتژی شاید نتوانید نیاز مشتریان را به صورت کامل تامین نمایید

و قطعا مقداری از سود خود را از دست خواهید داد ولی گردش تامین موجودی کالا یعنی تعداد دفعات خرید افزایش خواهد یافت

در این استراتژی منابع مالی بیشتر برای خرید دارایی‌های غیر جاری مصرف خواهد شد

زیرا نرخ بازدهی به نسبت دارایی های جاری خواهند داشت

https://t.me/Parstarazgroup

استرداد لاشه چک در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی

استرداد لاشه چک در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی

استرداد لاشه چک در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی
استرداد لاشه چک در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی

چنانچه شخصی که چک را صادر کرده است مدعی باشد که چکی که در اختیار دارنده چک است از دین و تعهد بوده و خوانده استحقاق دریافت آن را ندارد می‌تواند دعوای استرداد لاشه چک را مطرح کند.

مدارک و منضمات مورد نیاز:

۱⃣- تصویر مصدق دادنامه (اختیاری)

۲⃣- تصویر مصدق سند عادی (اختیاری)

۳⃣- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی می‌باشد.

در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می‌توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.

۱⃣ شهادت شهود و مطلعین

۲⃣ شماره پرونده استنادی

۳⃣ سایر دلایل و مستندات

https://t.me/Parstarazgroup

آیا به حق سنوات، حق‌بیمه و مالیات تعلق می‌گیرد؟

آیا به حق سنوات، حق‌بیمه و مالیات تعلق می‌گیرد؟

حق سنوات، درصورتی‌که در پایان اشتغال و به‌ میزان تعیین شده در قانون (یک‌ماه حقوق) پرداخت شود،

از پرداخت مالیات معاف است.

همچنین حق سنوات مشمول کسر و پرداخت حق‌بیمه نیست.

https://t.me/Parstarazgroup

گروه بندی مالیاتی مودیان حقیقی

گروه بندی مالیاتی مودیان حقیقی

گروه بندی مالیاتی مودیان حقیقی
گروه بندی مالیاتی مودیان حقیقی

:با توجه به آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی ق.م.م که از ابتدای ۱۳۹۵ قابل اجرا خواهد بود صاحبان مشاغل بر اساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل 《نوع و یا حجم فعالیت》 به شرح زیر گروه بندی شده اند .

:گروه اول
:گروه دوم
:گروه سوم

: بر اساس حجم فعالیت :

گروه اول _ مودیانی که ؛

:مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل آنها بیشتر از ۳۰ میلیارد ریال باشد و یا

:۱۰ برابر درآمد مشمول مالیات قطی شده ( قبل از کسر معافیت ) طبق آخرین برگ مالیات قطعی ( مجموع اصلی و متمم ) عملکرد ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد بیشتر از ۳۰ میلیارد ریال باشد .

ادامه مطلب …

انتقال زیان به حساب شرکا و سهامداران

انتقال زیان به حساب شرکا و سهامداران

انتقال زیان به حساب شرکا و سهامداران
انتقال زیان به حساب شرکا و سهامداران

بررسی موضوع از دیدگاه قانون تجارت و اصلاحیه سال ۴۷ آن :
ماده ١۴١ اصلاحیه سال ۴٧ قانون تجارت تکلیف را معلوم کرده است، ماده ١۴١ می گوید:

:اگر در اثر زیان های وارده نصف سرمایه شرکت از بین برود…..

معنی این قسمت از ماده ١۴١ این است که اولا زیان از نقطه نظر این قانون از جنس سرمایه است نه هزینه و نه مطالبات و نه هیچ شکلی از دارایی است و فقط کاهنده سرمایه است (سرمایه منفی)

ثانیا عبارت نصف سرمایه برای تعیین حدود برای انجام تکلیف قانونی است

که بعدا به آن تکلیف می پردازند نه اینکه زیان کمتر از نصف سرمایه با زیان بیشتر از نصف سرمایه ماهیت متفاوت دارد.

ادامه مطلب …

سامانه هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

سامانه هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

۱٫ اعتراض قابل طرح برای رسیدگی در هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم دارای چه خصوصیات و شرایطی می‌باشد؟

:جواب: برابر مفاد ماده ۲۵۱ مکرر (ق.م.م) تنها شکوائیه‌های مربوط به مالیات‌های قطعی شده که در سایر مراجع قابل طرح و رسیدگی نباشند در هیات مذکور قابل طرح و رسیدگی می‌باشند که نکات قابل توجه در این خصوص در ابتدای ورود مودیان به سامانه ذکر گردیده است.

۲٫ آیا مودیان برای تسلیم شکوائیه، اسناد و مدارک و ادای توضیحات می‌توانند به مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای مراجعه نمایند؟

:جواب: تمام فرآیند ثبت نام، ثبت شکوائیه، دادرسی و صدور رای از طریق سامانه انجام و نیازی به مراجعه حضوری مودیان محترم نمی‌باشد.

ادامه مطلب …

منظور اداره امور مالیاتی از پیامک تلفنی زیر چیست؟

منظور اداره امور مالیاتی از پیامک تلفنی زیر چیست

مودی گرامی آقای …
در اجرای تبصره ۱۰۰ ق.م.م. میزان مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۶ شما مبلغ ……….. ریال می باشد.

چنانچه مبلغ مذکور مورد پذیرش است عدد ۲۰۱۳۹۹ و در غیر این صورت عدد ۳۵ را به همین شماره ارسال نمایید.

سازمان امور مالیاتی کشور

پاسخ:
سازمان مالیاتی کشور تصمیم گرفته است که برای تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ گروه قابل توجه ای از صاحبان مشاغل و کسب وکارهای کوچک با استناد به اظهارنامه مالیاتی ابرازی آنها و اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات خود، و بدون انجام رسیدگی توسط ماموران مالیاتی، با استناد به حکم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، مالیات مقطوع تعیین نماید.پیامک مورد اشاره در این راستا صادر شده است.
۱⃣چنانچه مودی با مالیات پیشنهادی موافق باشد، مالیات مقطوع پیشنهادی قطعی شده و مودی برای پرداخت یا ترتیب پرداخت آن بایستی به اداره امور مالیاتی خود، مراجعه نماید.
۲⃣ در صورت عدم پذیریش مالیات پیشنهادی و ارسال کد اعلام شده، بایستی منتظر مراجعه ماموران مالیاتی و اجرای فرآیند حسابرسی به منظور تعیین مالیات و ابلاغ برگ تشخیص مالیات باشد.

نحوه گزارش قراردادها در معاملات فصلی

نحوه گزارش قراردادها در معاملات فصلی

نحوه گزارش قراردادها در معاملات فصلی
نحوه گزارش قراردادها در معاملات فصلی

در صورتی که کارفرما ، خریدار و یا دریافت کننده خدمات باشیم:
۱- موقع عقد قرارداد : باید اطلاعات قرارداد را ارسال و دیگر نیازی به درج اطلاعات در قسمت خرید نیست.فقط مبالغ پرداختی را ارسال میکنیم .

۲-موقع دریافت فاکتور از پیمانکار ، یا فروشنده ، در قسمت خرید اعلام میکنیم و در کادر مربوط به “نوع کالا و خدمات” شماره قرارداد ذکر میشه.
ادامه مطلب …

برگ تشخیص یا مطالبه مالیاتی (متمم)

برگ تشخیص یا مطالبه مالیاتی (متمم)

برگ تشخیص یا مطالبه مالیاتی
برگ تشخیص یا مطالبه مالیاتی

🔺می دانیم که مطابق ماده ۱۵۷ ق.م.م مرورزمان مالیاتی ۵ سال است

و به عبارتی سازمان امور مالیاتی در هر زمان تنها می تواند تا ۵ سال از سررسید مالیاتی ، موضوع هریک از منابع مالیاتی را در صورت وجود شواهد جدید مورد بررسی قرار دهد.

🔺حال اگر در این مدت شواهدی دال بر کتمان درآمد شناسایی گردد

و در محدوده مرور زمان مورد نظر باشد و اگر برگ تشخیص یا مطالبه برای آن سال مورد نظر صادر شده باشد،

اداره امور مالیاتی می بایست در قالب برگ متمم مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم مربوطه بر اساس مدارک جدید اقدام نماید .

◾️ ماده ۲۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص می گوید :

▪️در مورادی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می‌شود

و همچنین پس از تشخیص علی‌الرأس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت‌هایی داشته است

که درآمد آن را کتمان نموده است

و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده‌اند،

مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت‌های مذکور تعیین و ما به‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه شود.

برگ تشخیص یا مطالبه مالیاتی (متمم)

https://t.me/Parstarazgroup

اطلاعات مالیاتی / ارزش افزوده

اطلاعات مالیاتی / ارزش افزوده

اطلاعات مالیاتی / ارزش افزوده
اطلاعات مالیاتی / ارزش افزوده

💠 برابر مقررات ارزش افزوده ، هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه تقسیم میشود .

🔹 دوره اول = بهار
🔹 دوره دوم = تابستان
🔹 دوره سوم = پائیز
🔹 دوره چهارم = زمستان

🔘 موعد مقرر قانونی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده پانزده ( ۱۵ ) روز پس از پایان فصل می باشد .

🔘 در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مودی در خلال یک دوره مالیاتی باشد ، زمان فعالیت مودی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی می شود .

https://t.me/Parstarazgroup