نکاتی در رابطه صورت های مالی

نکاتی در رابطه صورت های مالی

نکاتی بسیار مهم در رابطه با صورت های مالی که هر حسابدار باید بداند

۱⃣ واحدهای تجاری خارج از کشور که ملکیت انها متعلق به واحدهای تجاری ایرانی است در صورتی که در تهیه و ارائه صورتهای مالی خود تابع مقررات و استانداردهای حسابداری محلی باشند ملزم به رعایت استانداردهای حسابداری ایران نیستند.

 

۲⃣ مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی به عهده مدیریت واحد تجاری(هیئت مدیره)است.

 

۳⃣ شرط اولیه مفید بودن اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی اهمیت انهاست

 

۴⃣ هدف صورتهای مالی ،ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی ،عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است .

 

۵⃣ مجموعه کامل صورتهای مالی شامل ۵ قسمت می باشد:

●ترازنامه
●سود و زیان
●سود و زیان جامع
●صورت جریان وجوه نقد
●یادداشتهای توضیحی

 

۶⃣ بکارگیری نامناسب استانداردهای حسابداری از طریق افشا در یادداشتهای توضیحی جبران نمی شود.

 

۷⃣ رویه های حسابداری راه کارهایی ویژه ای است که واحد تجاری برای تهیه و ارائه صورتهای مالی انتخاب می کند.

 

۸⃣ ترازنامه حداقل باید شما ۱۲ قسمت اصلی باشد:

●دارائیهای ثابت مشهود
●دارائیهای نامشهود
●سرمایه گذاریها
●موجودی مواد و کالا
●حسابها و اسناد دریافتنی تجاری و سایر حسابها و اسناد دریافتنی
●موجودی نقد
●حسابها و اسناد پرداختنی تجاری و سایر حسابها و اسناد پرداختنی
●ذخیره مالیات
●ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
●بدهیهای بلند مدت
●سهم اقلیت
●سرمایه و اندوخته ها

 

۹⃣ صورت سود وزیان حداقل باید شما ۱۰ قسمت اصلی باشد:

●درامدهای عملیاتی
●هزینه های عملیاتی
●سود یا زیان عملیاتی
●هزینه های مالی
●سایر درامدها و هزینه های غیر عملیاتی
●مالیات بر درامد
●سود یا زیان فعالیتهای عادی
●اقلام غیرمترقبه
●سهم اقلیت
●سود یا زیان خالص

 

🔟 ضرورت فرض تعهدی ناشی از اصل حسابداری دوره مالی می باشد.

 

⏸ تغییرات حسابداری و انعکاس آن در صورتهای مالی مفهوم ثبات رویه را نقض می کند.

 

۲⃣۱⃣ ثبت منافع اقتصادی به عنوان دارایی و ثبت تعهدات اقتصادی به عنوان بدهی مبتنی بر اصل تداوم فعالیت می باشد.

 

۳⃣۱⃣ اقلام غیر مترقبه اقلامی هستند که به طور متعارف انتظار نرود که در اینده نزدیک به وقوع بپیوندد.

 

۴⃣۱⃣ خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات مربوط بودن و قابل اتکا بودن است.

 

۵⃣۱⃣ عوامل اصلی قابل اتکا بودن اطلاعات:کامل بودن ، احتیاط ، بی طرفی ، بیان صادقانه ، رجحان محتوی برشکل

۶⃣۱⃣ عوامل اصلی مربوط بودن اطلاعات:انتخاب خاصه ، ارزش تایید کنندگی و پیش بینی کنندگی

https://t.me/Parstarazgroup

ابزارهای تحلیل صورت های مالی

ابزارهای تحلیل صورت های مالی

🔻ابزارهای مختلفی برای ارزیابی داده های صورتهای مالی به کار گرفته میشوند. سه نوع معمول این ابزارها به شرح زیر است:

 

🔻تحلیل افقی:

یکسری از داده های صورتهای مالی در طول یک دوره زمانی ارزیابی می شود و هدف آن تعیین افزایش یا کاهش داده طی دوره مالی است.

به آن تحلیل روند هم می گویند.

🔻تحلیل عمودی:

داده های هر یک از اقلام صورت های مالی به صورت درصد نسبت به یک مقدار مبنا،مورد ارزیابی قرار میگیرد.

مثلا در ترازنامه میگوییم دارایی های جاری ۲۵درصد کل داریی ها هستند.

به آن تحلیل هم مقیاس هم میگویند.

🔻تحلیل نسبت ها:

ارتباط بین اقلام منتخب داده های صورت های مالی بیان میشود.

یک “نسبت”، رابطه ریاضی بیت یک مقدار را با دیگری بیان می کندکه این ارتباط به صورت نرخ و یا یک نسبت ساده بیان می شود.

در تحلیل صورتهای مالی اساسی، نسبت ها را میتوان در ارزیابی نقدینگی، سودآوری و قدرت پرداخت دیون به کار برد.

تحلیل افقی اساسا در مقایسه های درون شرکتی مورد استفاده قرار می گیرد.

دو ویژگی در صورت های مالی انجام این مقایسه را تسهیل می کند.

اول اینکه صورت های مالی اساسی به صورت مقایسه ای و حداقل برای دو سال، ارائه می شود.

دوم اینکه خلاصه ای از داده های مالی، برای یک دوره ۵ تا ۱۰ ساله در یادداشتهای پیوست صورت های مالی ، ارائه می شود.

تحلیل عمودی در مقایسه های درون شرکتی و نیز بین شرکتی استفاده می شود.

تحلیل نسبت ها نیز در انواع این مقایسه ها کاربرد دارد.

https://t.me/Parstarazgroup

ابزارهای تحلیل صورت های مالی

سال مالیاتی

سال مالیاتی

🔹 از ابتدای فروردین ماه تا آخراسفند ماه (یک سال کامل شمسی) میباشد.

فعالیت کسبی در محدوده ی یک سال نیز به عنوان سال مالیاتی شناخته خواهد شد.

🔹 اظهارنامه مالیاتی عملکرد:

اظهارنامه مالیاتی که به صورت الکترونیکی ارائه میشود فرمی است

که سازمان امور مالیاتی کشور در اختیار مودیان مالیاتی قرار میدهد که مشخصات خود و فهرستی از عملکرد مالی یکساله خود را اعلام نمایند.

🔹 اشخاص حقوقی طبق ماده ۱۱۰ ق.م.م تا پایان تیر ماه  فرصت دارند اظهارنامه عملکرد خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.

🔹 اشخاص حقیقی طبق ماده ۱۰۰ ق.م.م تا پایان خرداد ماه  فرصت دارند

اظهارنامه عملکرد خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.

 

https://t.me/Parstarazgroup

قانون مالیاتهای مستقیم

قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۵۴ :

درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد

یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد

و نیز در مورد ماده (۵۴ مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

 

▪️تبصره ۱-

در صورتی که مستأجر جزء مشمولین تبصره (۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

 

▪️تبصره ۲-

چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است.

مالیات مابه‌التفاوت طبق مقرارت این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

 

▪️تبصره ۳-

در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقرارت این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدی باشد،

در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.

 

https://t.me/Parstarazgroup

قانون مالیاتهای مستقیم

تهیه و تنظیم صورتهای مالی از روی مدارک ناقص

تهیه و تنظیم صورتهای مالی از روی مدارک ناقص

 

بسیاری از موسسات کوچک از سیستم حسابداری یک طرفه سنتی استفاده می کنند این گونه موسسات برای تهیه صورت های مالی یا اظهارنامه ی مالیاتی از حسابداران کمک می گیرند و حسابداران با بررسی اسناد موجود و پرس و جو اطلاعات لازم را کسب و بر مبنای سیستم حسابداری دو طرفه یعنی معادله اساسی حسابداری صورتهای مالی را تنظیم می کنند.

🔻در زیر معادله اساسی حسابداری را مشاهده می کنید:

دارایی = بدهی + حقوق صاحب(صاحبان) سهام

🔻تهیه و تنظیم ترازنامه از روی مدارک ناقص:

در موسساتی که از سیستم حسابداری یک طرفه سنتی استفاده می شود برخی اطلاعات اساسی مانند دریافت های نقدی،چک های صادر شده ،مبالغی که باید به بستانکاران پرداخت شود یا مبالغی که باید از بدهکاران دریافت شود در مکان های مختلف ثبت می شود.

برای مثال مبلغ نقدینگی را می توان از شمارش موجودی صندوق و صورت حساب بانک (پرینت حساب) تعیین کرد.

مبلغ حسابهای دریافتنی از تلخیص صورت حسابهای دریافت نشده ی فروش(سیاهه)مشخص می گردد.

یا مبلغ چک های صادر شده می تواند از دسته چک مشخص شود.

موجودی های جنسی می تواند از طریق شمارش تعیین و بر اساس سیاهه های خرید (صورت حسابهای خرید) قیمت گذاری شود.بهای تمام شده دارایی های غیر جاری نیز می تواند به همین نحود تعیین گردد.مبلغ بستانکاران می تواند از تلخیص سیاهه های پرداخت نشده ی خرید و صورت حسابهای ماهانه ی فروشندگان مشخص شود.با استفاده از مدارک مزبور و سایر منابع اطلاعاتی ترازنامه ی این گونه موسسات در هر تاریخی می تواند معین شود. بدین ترتیب که پس از تعیین بدهی ها و دارایی ها، مبلغ حقوق صاحب(صاحبان) سرمایه از طریق معادله اساسی حسابداری که در بالا ذکر شد به دست می آید.

ادامه مطلب …

تخفیفات و انواع آن

تخفیفات و انواع آن

🔻 میتوان تخفیفات را به ۴ دسته متفاوت تقسیم بندی کرد.

۱. تخفیفات تجاری
۲٫ تخفیفات توافقی
۳٫ تخفیف به علت عیب یا عدم تطابق کالا
۴. تخفیفات نقدی

🔹تخفیفات تجاری:

این نوع تخفیف در واقع شامل تخفیفی است که معمولا فروشنده کالا تخفیف خاصی را برای عده ای از مشتریان و یا شرایط فروش متفاوت در نظر می گیرد .

مثلا بیان می دارد خریدارانی که بیش از مقدار مشخصی کالا خریداری نمایند مبلغ مشخصی تخفیف دریافت می کنند.

از آنجایی که این نوع تخفیفات قبل از تحقق درآمد و احراز مالکیت کالا،از سوی خریدار مشخص و تعیین می شوند دردفتر ثبت نمی گردند.

و قیمت خرید یا فروش کالا پس از کسر تخفیفات در دفاتر درج می شوند.

🔹 تخفیفات توافقی:

این نوع تخفیف در واقع بر اساس چانه زدن بین خریدار و فروشنده و آن هم در زمان انجام معامله صورت می گیرد .

و توجه به این نکته ضروری است که از طبق اصل قیمت تمام شده:

درآمد حاصل از فروش به مبلغی بیش از ارزش واقعی و همچنین خالص پرداخت نقدی خرید، بیش از مبلغ واقعی خرید نمی تواند در دفاتر ثبت گردد.

لذا این گونه تخفیفات نیز قابل ثبت در دفاتر نیستند.

🔹 تخفیف به علت نقص و یا عدم تطابق کالا:

هر گاه خریدار بخواهد تمام یا بخشی از کالای خریداری شده را به علت معیوب بودن یا عدم تطابق و … عودت دهد و فروشنده حاضر باشد جبران خسارت خریدار را بر عهده گیرد.

به وجهی که فروشنده به خریدار پرداخت می نماید عنوان تخفیفات فروش داده می شود و باید در دفاتر ثبت شوند.

✔️همانطور که میدانیم حساب تخفیفات فروش مانند حساب برگشت از فروش دارای ماهیت یکسان و هر دو کاهنده فروش هستند و همواره دارای مانده بدهکار از این رو معمولا تلفیق این دوحساب را در کدینگهای متفاوت می توان مشاهده نمود.

🔹 تخفیفات نقدی:

در هنگام انجام معاملات غیر نقدی(نسیه)معمولا فروشنده مایل است طلب خود از خریدار را زودتر از موعد مقرر دریافت نماید.

از این رو امتیازاتی را برای خریدارانی که زودتر از موعد مقرر بدهی خود را پرداخت می نمایند قائل می شود که از آن جمله تخفیف می باشد،

به این گونه تخفیفات، تخفیفات نقدی فروش گفته می شود.

این حساب هم همانند حساب برگشت فروش وتخفیفات حسابی موقت وکاهنده فروش و همواره داری مانده بدهکار میباشد.

🔻 برای ثبت تخفیفات نقدی ۳ راه وجود دارد که عبارتند از:

 1. فروش پس از کسر تخفیفات نقدی دردفاتر ثبت می شوند،در این روش عملا تخفیفات نقدی ثبت نمی گردند.
 2.  تخفیفات نقدی به عنوان هزینه در دوره مالی شناسایی می شوند و ثبت میگردند.
 3.  تخفیفات نقدی به عنوان کاهنده حساب فروش ناحالص ثبت می شوند و در دفتر نشان داده می شوند.

https://t.me/Parstarazgroup

تخفیفات و انواع آن

ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﻬﻼﮎ

ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﻬﻼﮎ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻧﮕﺎﻩ

ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﻬﻼﮎ

 

🔻 ﺭﻭﺵ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ:

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﺳﺘﻬﻼﮎ ﻫﺮ ﺩﻭﺭﻩ = ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ‏(ﺳﺎﻝ) / ‏(ﺑﻬﺎﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ – ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﻘﺎﻁ)

 

🔻 ﺭﻭﺵ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ:

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﺳﺘﻬﻼﮎ ﻫﺮ ﺩﻭﺭﻩ = ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ‏(ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ) / ‏(ﺑﻬﺎﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ – ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﻘﺎﻁ)

 

🔻 ﺭﻭﺵ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪ:

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﺳﺘﻬﻼﮎ ﻫﺮ ﺩﻭﺭﻩ = ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﯼ / ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪﻭﺍﻗﻌﯽ * ‏(ﺑﻬﺎﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ – ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﻘﺎﻁ)

 

🔻 ﺭﻭﺵ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺳﻨﻮﺍﺕ:

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﺳﺘﻬﻼﮎ ﻫﺮ ﺩﻭﺭﻩ = ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺳﻨﻮﺍﺕ /ﻋﻤﺮﻣﻔﯿﺪﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ * ‏(ﺑﻬﺎﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ – ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﻘﺎﻁ)

 

🔻 ﺭﻭﺵ ﻧﺰﻭﻟﯽ:

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﺳﺘﻬﻼﮎ ﻫﺮ ﺩﻭﺭﻩ = ﻧﺮﺥ ﺍﺳﺘﻬﻼﮎ * ‏(ﺍﺳﺘﻬﻼﮎ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ – ﺑﻬﺎﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ)

شرایط استفاده از بیمه بیکاری

شرایط استفاده از بیمه بیکاری

بیکار کیست:
قبل از توضیح بیمه بیکاری و شرایط استفاده از آن نیاز است که بدانیم از نظر قانونی بیکار به چه کسی گفته می‌شود؟ بیمه شده‌ای که بدون میل و اراده خود بیکار شده، اما آماده به کار باشد را بیکار می‌نامند. بنابراین بیکاری از طریق ترک کار یا استعفا مشمول بیمه بیکاری نمی‌باشد. اگر بیمه شده بیکار موقت شناخته شود و یا به دلایلی مانند سیل، زلزله، آتش سوزی بیکار شود، می‌تواند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کند.

✔️ کارگران فصلی که در پایان فصل کار اخراج شده اند، مشمول بیمه بیکاری هستند.
✔️ بیکار شدن خود را خیلی زود گزارش کنید!
✔️ حداکثر ظرف ۳۰ روز از بیکاری خود، به واحد کار و امور اجتماعی اطلاع اجتماعی اطلاع بدهد و آمادگی خود را برای اشتغال به کار مشابه اعلام کنند.
✔️ مبلغ بیمه بیکاری از روز اول شروع بیکاری پرداخت می‌شود.

🔻 در چه شرایطی بیمه شدگان بیکار، استحقاق دریافت بیمه بیکاری را دارند؟

▪️حتما به صورت غیر ارادی بیکار شده باشد.
▪️بازنشسته یا مستمری بگیر نباشد.
▪️بیمه شده حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد قبل از بیکار شدن.
▪️ بیمه شدگانی که به دلیل حوادثی مانند سیل، زلزله، آتش سوزی بیکار شدند نیاز به داشتن حداقل سابقه بیمه ندارند و بیمه بیکاری را دریافت خواهند کرد.

🔻مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری :

▪️مدت پرداخت بیمه بیکاری بستگی به سابقه پرداخت حق بیمه دارد.

اما در نهایت مدت آن برای مجردین از ۳۶ ماه و متاهلین از ۵۰ ماه بیشتر نخواهد شد.

❌ استثناء: افراد مسن مشمول قانون بیکاری که در زمان بیکار شدن ۵۵ سال سن یا بالاتر دارند و سابقه پرداخت ۱۰ سال حق بیمه دارند، می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی از بیمه بیکاری استفاده کنند.

🔻چگونگی محاسبه مبلغ پرداختی بیمه بیکاری:

▪️میزان پرداخت مقرری بیمه بیکاری ۵۵درصد متوسط حقوق و دستمزد بیمه‌شده است که بر اساس تعداد افراد تحت تکفل تا ۴ نفر و هر نفر ١٠ درصد قابل افزایش است، مشروط بر آنکه از حداقل دستمزد همان سال که توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود کمتر نباشد و از ٨٠ درصد حقوق بیمه‌ شده نیز بیشتر نباشد.
✔️فردی که از مستمری ازکارافتادگی جزئی استفاده می‌کند همزمان می‌تواند از مقرری بیمه بیکاری نیز بهره‌مند شود.

🔻 شرایط قطع شدن مقرری بیمه بیکاری

 • بیمه شده دوباره به کار اشتغال یابد.
 • بیمه شده از قبول شغل مشابه پیشنهاد شده خودداری کند.
 • بیمه شده مستمری بازنشستگی دریافت کند و یا دچار از کار افتادگی کلی شود.
 • مدت زمان که بیمه بیکاری به او تعلق میگیرد پایان یابد.
 • بیمه شده فوت کند.
 • بیمه شده بدون دلیل موجه از شرکت در دوره های کاراموزی خودداری کند.

🔻 مدارک لازم برای دریافت بیمه بیکاری:

 •  اصل و کپی یکسال آخر قرارداد کار یا رای صادر شده
 • عکس ۴*۳ جدید (۴ قطعه)
 • اصل و کپی مدرک تحصیلی یا مدرک فنی
 • اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
 • اصل و کپی کارت ملی
 • اصل و کپی گواهی کار از شرکت
 • اصل و کپی کارت پایان خدمت (فقط برای آقایان)
 • کپی صفحه اول دفترچه بیمه

https://t.me/Parstarazgroup

روشهای ثبت حسابداری تسهیلات مالی دریافتی

روشهای ثبت حسابداری تسهیلات مالی دریافتی

روشهای ثبت حسابداری تسهیلات مالی دریافتی

🔻دو روش جهت ثبت وام دریافتی وجود دارد :

۱/ روش خالص:

موقع دریافت وام بانک بدهکار و تسهیلات مالی بستانکار میشود.

زمان پرداخت قسط وام تسهیلات مالی بدهکار و هزینه بهره بدهکار و بانک بستانکارمیشود.

 

۲/ روش ناخالص:

موقع دریافت وام بانک بدهکار و بهره تحقق نیافته (یا بهره سنوات آتی) بدهکار و تسهیلات مالی بستانکارمیشود.

موقع پرداخت قسط وام تسهیلات مالی بدهکار و هزینه بهره بدهکار و بهره تحقق نیافته بستانکار و بانک بستانکارمیشود.

 

🔹طبق اصول حسابداری بدهی ها باید به ارزش فعلی ثبت و گزارش شوند و هر دو روش درسته،

در روش ناخالص بهره تحقق نیافته کاهنده تسهیلات مالی است و در معین تسهیلات مالی با ماهیت بدهکار تعریف میشود تا از تسهیلات مالی کسر شود و تسهیلات به ارزش فعلی ثبت و گزارش میشود

📌 بهترین روش هم روش خالص برای ثبت تسهیلات دریافتی است.

🔹اگر تسهیلات دریافتی بلند مدت باشه آن قسمت از اقساطی که مربوط به دوره جاری و سال آتی باشه به حساب حصه جاری تسهیلات مالی بلند مدت(در گروه بدهی های جاری و در معین تسهیلات مالی) انتقال میدیم

و همچنین اگر روشمون ناخالص باشه بهره تحقق نیافته رو هم از معین تسهیلات مالی بلند مدت به تسهیلات مالی انتقال میدیم :

 

تسهیلات مالی بلند مدت (معینش وام پرداختنی…) بدهکار و بهره تحقق نیافته(در معین تسهیلات مالی در گروه بدهی های جاری) بدهکار و حصه جاری تسهیلات بلند مدت(در معین تسهیلات مالی) بستانکار و بهره تحقق نیافته(در معین تسهیلات مالی بلند مدت) بستانکار میشود

🔻 سرفصل وام دریافتی :

🔹بلند مدت :
بدهی های غیرجاری -> تسهیلات مالی بلند مدت -> وام های پرداختنی بلند مدت -> وام بانک

🔹کوتاه مدت :
بدهی های جاری -> تسهیلات مالی -> وام های پرداختنی کوتاه مدت -> وام بانک …
(ماهیت : بستانکار)

🔻 سرفصل بهره تحقق نیافته یا بهره سنوات آتی :

🔹بلند مدت :
بدهی های غیرجاری -> تسهیلات مالی بلند مدت -> بهره تحقق نیافت -> بهره تحقق نیافته وام بانک …

🔹کوتاه مدت :
بدهی های جاری -> تسهیلات مالی -> بهره تحقق نیافت -> بهره تحقق نیافته وام بانک
(ماهیت : بدهکار)

🔻 سرفصل حصه جاری تسهیلات مالی بلند مدت:

بدهی های جاری -> تسهیلات مالی -> حصه جاری تسهیلات مالی بلند مدت -> حصه جاری وام بانک
(ماهیت : بستانکار)

🔻 سرفصل هزینه بهره :

درآمد ها و هزینه ها غیر عملیاتی -> هزینه های مالی -> هزینه بهره -> هزینه بهره وام بانک …(البته تفصیلی نیاز نیست)
(ماهیت : بدهکار)

https://t.me/Parstarazgroup

بیمه زنان خانه دار

بیمه زنان خانه دار

شرایط بیمه و دریافت حقوق بازنشستگی زنان خانه‌دار

قائم مقام سازمان تامین اجتماعی:
🔹زنان خانه دار با ۱۸ تا ۵۰ سال سن می‌توانند به شعب سازمان تامین اجتماعی مراجعه و تقاضای بیمه کنند.
🔹اگر زنان خانه‌دار با سازمان قرارداد ببندند پس از رسیدن به سن بازنشتگی می‌توانند حقوق دریافت کنند و کمک حال اقتصاد خانواده باشند.
🔹نرخ درمان را روی نرخ حق بیمه زنان خانه‌دار نمی آوریم و آنها کماکان میتوانند از دفترچه درمان به تبعیت همسرشان استفاده کنند.

بیمه زنان خانه دار
بیمه زنان خانه دار

https://t.me/Parstarazgroup