اطلاعات مربوط به بخش استخدام

پارس تراز با در نظر گرفتن دانش و تجربیات متقاضیان استخدام، متقاضیان واجد شرایط را در مناسب ترین جایگاه سازمانی قرار می دهد و با تجربه و تخصص به توسعه توانمندی های متقاضیان می پردازد.

برای پیوستن به این گروه  ، درخواست همکاری خود را به همراه رزومه خود به آدرس ایمیل jobs@pars-taraz.com ارسال نمایید